Uwaga ważna informacja

Wnioski należy składać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie, pl. Grunwaldzki 7/1 lub drogą pocztową. Wnioski złożone po wyżej wymienionym terminie nie zostaną rozpatrzone.Wnioski do pobrania znajdują się w zakładce Komisja Alkoholowa/Pliki do pobrania Pełnomocnik BurmistrzaDs. Profilaktyki i RozwiązywaniaProblemów AlkoholowychMaria Pańczyk