Uwaga ważna informacja

Wnioski należy składać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie, pl. Grunwaldzki 7/1 lub drogą pocztową. Wnioski złożone po wyżej wymienionym terminie nie zostaną rozpatrzone.

Wniosek do pobrania tutaj (format .pdf) i w zakładce Komisja Alkoholowa/Pliki do pobrania

Pełnomocnik Burmistrza
Ds. Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
Maria Pańczyk