Ważna informacja dla Kombatantów

       Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Departamentu Stowarzyszeń i Spraw Socjalnych w Warszawie informuje, że w roku 2009 nie przewidziano środków na pomoc pieniężną dla kombatantów i innych osób uprawnionych realizowaną przez Kierowników Ośrodków Pomocy.Kombatanci i osoby uprawnione znajdujące się w trudnej sytuacji, mogą zwrócić sie o pomoc pieniężną do Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Szczegółowe informacje w tym zakresie umieszczone są na stronie internetowej Urzędu www.udskior.gov.pl .

Wzorem  ubiegłego roku, pomocy w sporządzeniu wniosku udzielą pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie, przy Placu Grunwaldzkim 7/1, tel. 0 58 536 1247.