WAŻNE PRZYPOMNIENIE – Świadczenie wychowawcze „500+”

1-40315_m-d1479

     Osoby które jeszcze nie złożyły wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego, zapraszamy do jego złożenia, do dnia 1 lipca 2016 r. włącznie. Do tego dnia przysługiwać będzie nadpłata od 1 kwietnia 2016 r.

      Na wnioski złożone od dnia 2 lipca 2016 r. przysługiwać będzie świadczenie wychowawcze od miesiąca w którym został złożony wniosek, bez nadpłaty za minione miesiące.

      Wniosek można złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pelplinie od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.