Wigilia 2008

            Wzorem lat ubiegłych Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Burmistrzu Miasta i Gminy Pelplin organizuje wigilię dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych patologiami społecznymi.
            W uroczystości wezmą udział dzieci ze wszystkich szkół miasta i gminy Pelplin. Oprócz świątecznych życzeń i kolęd, będzie też poczęstumek wigilijny i paczki ze słodyczami dla wszystkich zaproszonych dzieci.