WNIOSKI O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 2023/2024

WNIOSKI O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 2023/2024

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym
w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2023/2024 dla uczniów zamieszkałych
na terenie Gminy Pelplin
.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami (zaświadczenia np. o wynagrodzeniu z tytułu pracy, działalności gospodarczej, umowy o dzieło, umowy zlecenia, umowy agencyjnej, dochodach z gospodarstwa rolnego, decyzja od emerytury/renty, świadczeniach rodzinnych, zasiłkach rodzinnych i dodatkach do zasiłku, zasiłku pielęgnacyjnym, świadczeniach pielęgnacyjnych zasiłkach dla bezrobotnych, alimentach, dodatku mieszkaniowym
z miesiąca poprzedzającego składanie wniosku – za sierpień 2023) można składać
od
1 września 2023 r. do 15 września 2023 r. w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie.

Wnioski można pobrać w siedzibie ośrodka lub z linku poniżej.

Wzór wniosku do pobrania tutaj