Wrzesień ostatnim miesiącem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021 trwa tylko do 30 września br. Do tego czasu każdy pełnoletni mieszkaniec Polski musi wywiązać się z obowiązku spisowego. Jest to nie tylko wymóg prawny, ale przede wszystkim wyraz naszej postawy obywatelskiej, ponieważ wyniki spisu będą miały ogromy wpływ na przyszłość naszego kraju.

Samodzielne wypełnienie formularza spisowego on-line (na stronie spis.gov.pl)  lub telefonicznie (pod numerem infolinii spisowej: 22 279 99 99) trwa tylko kilka do kilkunastu minut, dlatego nie warto czekać na ostatnią chwilę.

Z osobami, które nie zdecydowały się skorzystać z możliwości samospisu przez Internet lub telefon, będzie kontaktował się rachmistrz spisowy czyli funkcjonariusz państwowy posiadający uprawnienia i kompetencje do przeprowadzania wywiadów spisowych. Rachmistrzowi nie można odmawiać się udzielenia informacji, ponieważ każde takie zdarzenie odnotowywane jest jako odmowa udziału w spisie powszechnym i może skutkować karą grzywny.

Grzywna za odmowę udziału w spisie powszechnym została przewidziana w art. 57 ustawy o statystyce publicznej, który stanowi: „kto wbrew obowiązkowi odmawia wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym podlega grzywnie”. Kara może wynieść nawet 5 tys. zł. Ta sama ustawa – w artykule 56, przewiduje również nałożenie kary, w postaci grzywny lub ograniczenia wolności do lat dwóch, na osobę, która w formularzu spisowym poda fałszywe dane.

Osobom, które obawiają się o bezpieczeństwo swoich danych, przypominamy, że chroni je tajemnica statystyczna. Oznacza to, że dane uzyskane podczas spisu mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, ze­stawień i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej. Zebrane dane są anonimi­zowane i w takiej postaci są dalej przetwarzane.

Nie czekajmy – spiszmy się! Spis Powszechny to nie inwigilacja, ale możliwość wskazania kierunku przyszłej polskiej polityki na każdym szczeblu – od centralnego aż do poziomu gminy. Taką szansę mamy tylko raz na 10 lat!

Poniżej przedstawiamy harmonogram działania Gminnego Biura Spisowego w Pelplinie oraz rachmistrzów spisowych w ramach Mobilnych Punktów Spisowych w miesiącu wrześniu:

14 września od godz. 16:00 do 18:00 – świetlica wiejska w Rudnie oraz świetlica wiejska w Lignowach Szlacheckich

15 września od godz. 16:00 do 18:00 – świetlica wiejska w Kulicach

16 września od godz. 16:00 do 18:00 – świetlica wiejska w Rajkowach

18 września od godz. 13:00 do 19:00 – dyżur rachmistrzów podczas Dożynek Województwa Pomorskiego w Pelplinie

22, 23, 24 września od godz. 16:00 do 18:00 – siedziba Rady Miejskiej w Pelplinie

28, 29, 30 września od godz. 16:00 do 18:00 – siedziba Rady Miejskiej w Pelplinie

Ponadto w Urzędzie Miasta i Gminy Pelplin dostępne jest stanowisko komputerowe do samospisu udostępnione dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców, którzy chcą się spisać przez internet. Stanowisko dostępne jest w godzinach pracy Urzędu.

Do spisu potrzebne są dane wszystkich członków rodziny/współmieszkańców (PESEL, rodzaj wykształcenia, wykonywany zawód, miejsce pracy, powierzchnia użytkowa mieszkania).