Wyniki otwartego konkursu na świadczenie usług i rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach Środowiskowego Domu Samopomocy

Pelplin 17.12.2014 r.                       

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pelplinie podaje do publicznej wiadomości, że dnia 16 grudnia 2014 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na świadczenie usług i rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach Środowiskowego Domu Samopomocy na lata 2015- 2016.

 

Wybrana została oferta Caritas Diecezji Pelplińskiej, ul. Sambora 28 , 83-130 Pelplin.