Wyniki otwartego konkursu na świadczenie usług opiekuńczych

Pelplin 17.12.2014 r.                                                                                 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pelplinie podaje do publicznej wiadomości, że dnia 16 grudnia 2014 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na świadczenie usług opiekuńczych na terenie miasta i gminy Pelplin na lata 2015-2016.

 

Wybrana została oferta Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego w Gdańsku, ul. Garbary 12/13.