Zadania finansowane z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeci

Zadania finansowane z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii na podstawie złożonych wniosków i propozycji na 2010 rok do pobrania tutaj .