Zboże dla powodzian

W wyniku powodzi, która pod koniec maja, dotknęła południową i środkową część naszego kraju najbardziej ucierpieli mieszkańcy wsi. Choć woda już opadła, pomoc w dalszym ciągu jest niezbędna. Wiele gospodarstw rolnych straciło nie tylko swój dobytek, ale przede wszystkim zgromadzone zapasy paszy dla zwierząt.

W czerwcu Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin Andrzej Stanuch zwrócił się do rolników naszej gminy z apelem o pomoc gospodarzom z terenów dotkniętych powodzią, poprzez nieodpłatne zebranie nadwyżki zboża.

Koordynatorem akcji został Przewodniczący Konwentu Sołtysów Gminy Pelplin – Sołtys Sołectwa Gręblin Ryszard Borys. Dzięki ludziom dobrej woli udało się zebrać ok. 20 ton zboża. I tak, w środę, 21 lipca 2010 r., do gminy Dwikozy w powiecie sandomierskim po raz kolejny wyruszył transport z pomocą dla powodzian. Pierwszy, z artykułami spożywczymi, środkami czystości, odzieżą, kocami, kołdrami, pościelą, ręcznikami, chemią gospodarczą oraz artykułami gospodarstwa domowego, na miejsce dotarł 28 czerwca 2010 r. 

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin Andrzej Stanuch składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy udzielili pomocy osobom poszkodowanym w powodzi i zaangażowały się w akcję zbiórki bądź przekazały zboże.

(GCI)