Zespół Interdyscyplinarny

STOP PRZEMOCY!
Jeśli jesteś bita(y) i upokarzana(y) słyszysz groźby,
Jeśli dzieje Ci się krzywda- masz prawo do obrony i wsparcia ze strony policji, pomocy społecznej, przedstawicieli ochrony zdrowia, oświaty, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.
Przedstawiciele wymienionych instytucji wchodzą w skład Zespołu Interdyscyplinarnego, który powstał również w Twojej społeczności lokalnej.
Nie w każdym domu panuje miłość i zrozumienie.
Nie bądź obojętny na ich krzywdę.
Reaguj na Przemoc.
Możesz uratować życie.

Lokalna pomoc dla osób w kryzysie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Plac Grunwaldzki 7/1 83-130 Pelplin Tel. 58-536-12-47 Email: poczta@mops.pelplin.pl

Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Plac Grunwaldzki 7/1 83-130 Pelplin Tel. 58-536-12-47

Wydział Interwencji Kryzysowej
ul. Wojska Polskiego 6, 83-110 Tczew Tel. 58 530 44 49 Tel. 508350484
E-mail: pomoc@wik.tczew.pl http://www.wik.tczew.pl

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Plac Grunwaldzki 7/1 83-130 Pelplin Tel. 58-536-12-47
Email: poczta@mops.pelplin.pl

Komisariat Policji w Pelplinie ul. Wybickiego 2a 83-130 Pelplin Tel: 112 Tel: 58 530- 83-20

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
ul. Kasztanowa 2, 83-110 Tczew tel. (58) 728-50-46

Poradnia Zdrowia Psychicznego w Tczewie ul. Wojska Polskiego 5,
83-110 Tczew Tel. (58) 530 27 00

Prokuratura Rejonowa w Tczewie ul. Sadowa 6, 83-110 Tczew Tel. (58) 531 06 41 Fax: (58) 531 04 95 http://www.prokuratura.gda.pl

Sąd Rejonowy w Tczewie ul. Kołłątaja 6, 83-110 Tczew Tel.(58) 53-09-107, Fax: (58) 53-09-103 informacja@tczew.sr.gov.pl