Zmiana organizacji czasu pracy.

                               UWAGA!
Zmiany czasu pracy w Miejskim Ośrodku
Pomocy Społecznej w Pelplinie
Z dniem 15 lutego 2012 r. zmienia się czas pracy MOPS
Pelplin, jak niżej :
– poniedziałek, wtorek i czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30
– środa od godz.7.30 do godz.16.00 w tym
  Od godz. 10.00 do godz.14.00 prace wewnętrzne,
– piątek od godz. 7.30 do godz. 15.00.