Zniżka za odpady dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie uprzejmie informuje, że zgodnie
z uchwałą Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 9 lutego 2016 r., dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny, którzy zbierają odpady w sposób selektywny, stawka na osobę w roku 2017 wynosi 9 zł.

Chcąc skorzystać z obniżki, rodziny posiadające Kartę Dużej Rodziny winni zgłosić ten fakt do Urzędu Miasta i Gminy Pelplin (Referat Podatkowy), bądź do zarządcy nieruchomości.